Leverandører

Damehånd med kuglepen - Colourbox.dk
Når du bor i Rebild Kommune, har du frit leverandørvalg indenfor en række godkendte leverandører.

Hvis du er bevilget praktisk hjælp, personlig pleje og/eller madservice i dit eget hjem, er du omfattet af reglerne for frit leverandørvalg. Det betyder, at du bestemmer, hvem af de godkendte leverandører, der skal udføre den ydelse, du er bevilget af kommunen.

Taksterne for diverse ydelser med frit leverandørvalg finder du på Fritvalgsdatabasen

For mere information om det frie leverandørvalg kan du kontakte Myndighed i Center Pleje og Omsorg eller læse mere herover.

Samlet oversigt over Fritvalgs leverandører på ældrerområdet 2017.

Liste over godkendte leverandører

Madservice
Træningsområdet
Indkøb og vareudbringning
  • Spar Bælum

  • Spar Ravnkilde

  • Super Spar Haverslev

  • Eurospar Nørager

  • Super Spar Suldrup

Menu