Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Hjemmeundervisning

Hvis du ønsker selv at sørge for undervisning af dit barn, skal det meddeles skriftligt til kommunen, som også fører tilsyn med hjemmeundervisning.

I Danmark er der undervisningspligt for alle børn i den undervisningspligtige alder. Der er derimod ikke skolepligt, hvilket betyder, at du som forælder eller værge har ret til selv at undervise dit barn, hvis du ønsker det. Forælderen eller værgen påtager sig ansvaret for undervisningen og skal sørge for, at den undervisning, som barnet modtager, står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. 

Den undervisningspligtige alder indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år og ophører den 31. juli ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin. Undervisningspligten ophører dog senest det kalenderår, hvor den unge fylder 17 år eller har afsluttet uddannelse, der er ligestillet med grundskolen. 

Børnene kan indstilles til folkeskolens afsluttende prøver uden at have fulgt undervisningen ved disse skoler. 

Du kan læse mere om praksis for hjemmeundervisning i Rebild Kommune nederst på siden.

Hjemmeundervisning i udlandet

Hvis du rejser ud af landet i en kortere eller længere periode, findes der relevant information og vejledning om undervisning i dansk hos Udenrigsministeriet:

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet

Specialpædagogisk rådgivning i hjemmet

I det tilfælde, hvor du som forælder er godkendt til at træne dit barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet, kan du modtage specialpædagogisk rådgivning i hjemmet om undervisning af barnet. Denne rådgivning er gratis. Ved behov herfor bedes du tage kontakt til kommunens PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning): 

PPR
Tlf. nr.: 99 88 77 89
ppr@rebild.dk 

Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisningen. Det er distriktskolen, der fører tilsynet. Hvis den tilsynsførende på baggrund af tilsyn og/eller afholdt prøve vurderer, at undervisningen er mangelfuld, skal hjemmeunderviseren orienteres herom. Hjemmeunderviseren vil få beskrevet, hvori undervisningen er mangelfuld, og der skal afholdes en ny prøve tidligst tre måneder efter første prøve. Hvis undervisningen fortsat vurderes mangelfuld ud fra en samlet vurdering af afholdte tilsyn og prøver, skal barnet undervises i en folkeskole eller en anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes. Hvis tilsynet vurderer, at undervisningen er forsvarlig, kan der fritages for tilsynet.

Meddelelse om hjemmeundervisning

Hvis du som forælder ønsker selv at sørge for undervisning af dit barn i den undervisningspligtige alder, skal det meddeles til kommunen, før hjemmeundervisningen begynder. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om hvilke børn, der skal have hjemmeundervisning, hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene. Du underretter kommunen ved at udfylde anmeldelsesskemaet nederst på siden og sender det til:

Rebild Kommune
Center Børn og Unge
Hobrovej 110
9530 Støvring

Blanketten kan også sendes elektronisk via Digital post til Rebild Kommune. 

Monsido - statistik

Cookieinformation