Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Skoler

Vi har otte folkeskoler fordelt over hele kommunen og en specialskole.

Folkeskoler

I Rebild Kommune er der otte folkeskoler fordelt over hele kommunen. De fleste skoler har klasser fra 0. til 9. klassetrin, men der er også enkelte skoler, der går fra 0. til 6. klassetrin. Derudover har Karensmindeskolen i Støvring også 10. klassetrin (KM10).

Det er forskelligt, hvordan skolerne er organiseret. Vi har både store og små skoler. Nogle skoler har 2-3 afdelinger i forskellige byer og nogle steder er skolerne samlet med dagtilbud i et såkaldt Børneunivers.

Du finder masser af information om den enkelte skole på deres hjemmeside, som du også kan tilgå nederst på siden her. 

Skolernes feriekalender findes nederst på denne side. 

10. klassecenter

På Karensmindeskolen i Støvring er vores 10. klassecenter. 

Læs mere og skriv op til 10. klasse

Specialtilbud

Der er specialklasser tilknyttet enkelte af skolerne. Du kan læse meget mere om vores forskellige specialtilbud

Link til Specialtilbud

For yderligere information og styringen af skolerne kan du se i styrelsesvedtægten

Link til styrelsesvedtægten. 

Specialskole (Læringscenter Himmerland)

Læringscenter Himmerland er vores center for børn med specielle behov i aldersgruppen 0 – 25 år, som udover specialskole fra 0.-10. klassetrin også tilbyder integreret daginstitution, Skolefritidsordning (SFO) Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Ekstern skolestue. 

Læringscenter Himmerland

Friskole

En friskole er en privat undervisningsinstitution, som tilbyder undervisning svarende til folkeskolens niveau.

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå i friskole, skal du tage direkte kontakt til den pågældende skole. De kan også fortælle jer meget mere om deres værdigrundlag, skoledagen, skolefritidsordning og meget mere. 

I vores kommune ligger der fire friskoler pr. 1. august 2024:

Gregers Krabbe Friskole

Guldbæk Friskole

Ravnkilde Børneunivers og Friskole

Sophie Amalie Skolen

Efterskole (Tilskud til specialefterskole)

En efterskole er et privat undervisningstilbud for unge i 8.-10. klasse, hvor eleverne bor på skolen.

På efterskolernes fælles hjemmeside kan du læse meget mere om, hvad efterskole er. Her kan du blandt andet se en oversigt over alle skolerne, søge på ledige pladser og læse om livet på en efterskole, om optagelse, betaling og støtte og en masse andet.

Tilskuddet udbetales direkte til efterskolen, som automatisk modregner beløbet i din egenbetalingen.

Efterskolerne

Tilskud til specialefterskole

Vi giver årligt 10.000 kr. i tilskud til elever på specialefterskoler. Beløbet svarer nogenlunde til forskellen mellem et ophold på en almindelig efterskole og en specialefterskole.

For at søge om tilskud til specialefterskole skal du ansøge om dette, og fremsende ansøgningen til Pladsanvisning.

Ansøgning om tilskud sendes ved at bruge selvbetjeningsløsningen nederst på siden.

Heltidsundervisning – Basic Skills

Basic Skills er et alternativt undervisningstilbud målrettet elever i 8. og 9. skoleår i Rebild Kommune, der af faglige, personlige eller sociale årsager er kørt fast i deres nuværende skolegang. I Basic Skills arbejdes der koncentreret i dansk og matematik med mulighed for at tage Folkeskolens Afgangsprøver. Der undervises også i engelsk. Basic Skills er et heltidsundervisningstilbud i henhold til Ungdomsskoleloven.

Læs mere om Basic Skills

Hjemmeundervisning

Hvis du ønsker selv at sørge for undervisning af dit barn, skal det meddeles skriftligt til kommunen, som også fører tilsyn med hjemmeundervisning. 

Du kan læse mere om hjemmeundervisning og finde anmeldelsesblanket

Hjemmeundervisning

Folkeskoler

Oversigt over skoledistrikter

På kortet nedenfor kan du se, hvor skoledistrikterne i kommunen går. Ved at taste på pilen i venstre side på kortet, kan du for eksempel indtaste en adresse, og se hvilket distrikt og dermed hvilken skole bopælen på adressen hører til.

Monsido - statistik

Cookieinformation