Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO) er et tilbud til alle elever fra 0.-3. klasse før og efter skoletid. For elever fra 4.-6. klasse er der tilbud om SFO2 efter skoletid. Der er en SFO på alle vores skoler.

Skolefritidsordning - SFO (0.-3. klasse)

Alle skoler har en skolefritidsordning eller SFO tilknyttet. Her kan dit barn lege, lære og slappe af i trygge og stimulerende omgivelser sammen med andre børn og pædagogisk personale. 
Der er både mulighed for pasningen om morgenen og/eller om eftermiddagen samt i ferieperioder.

Åbningstider

Du har mulighed for at tilmelde dit barn til pasning ud fra, hvad dit behov/ønske er. Hvis du kun ønsker pasning om morgenen, kan du vælge et ’morgenmodul’, ligesom du kan vælge et ’efter-middagsmodul’, hvis du kun ønsker pasning om eftermiddagen. Hvis du har behov for pasning både morgen og eftermiddag samt hele dage i ferieperioder, kan du vælge et ’fuldtids-modul’.

 
Åbningstiderne for de forskellige moduler kan du se her: 

  • Morgenmodul - pasning i tidsrummet: kl. 06:30 til skolestart
  • Eftermiddagsmodul - pasning i tidsrummet: efter skole til: man - torsdag til kl. 17:00 og til fredag til kl. 16:00 
  • Fuldtidsmodul - pasning i tidsrummet: man - torsdag kl. 06:30 til 17:00 og fredag kl. 06:30 - 16:00

Ferier og helligdage
Du bør være opmærksom på, at skolefritidsordningerne holder lukket:

  • grundlovsdag
  • to uger i sommerferien (uge 29 og 30)
  • tre dage før påske 
  • fredag efter Kr. himmelfart 
  • mellem jul og nytår – inklusive den 24. og 31. december.

På alle nævnte dage, bortset fra grundlovsdag og den 24. december, bliver der arrangeret ’koordineret pasning’ for de børn, der har behov for det.
Din SFO vil informere nærmere om den koordinerede pasning og tilmelding. 
I de perioder og dage, hvor skolen er ferielukket, og SFO'en er åben, er åbningstiden man - torsdag fra kl. 6.30 til kl. 17.00 og fredag fra kl. 06:30 - 16:00. 

Hvis du har brug for en fuldtidsplads i ferierne, og du ikke allerede er indmeldt på et fuldtidsmodul, skal du henvende dig til pladsanvisningen for tilmelding. Hvis du ønsker pasning i ferien og dit barn er indmeldt i SFO kan du benytte pladsen i tidsrummet du ser nedenfor.

Morgenmodul: fra SFO’en åbner til skoledagen ville slutte

Eftermiddagsmodul: fra skolen normalt ville starte og til SFO’en lukker

Fuldtidsmodul: fra SFO’en åbner til den lukker.

SFO 2 (4.-6. klasse)

Alle skoler har også et SFO 2-tilbud for eleverne i 4.-6. klasse. 
SFO2 holder åbent mandag til torsdag (på almindelige skoledage) to timer i forlængelse af skoledagen.

I ferier og på helligdage er SFO2 lukket uden mulighed for koordineret pasning. 

Hvad koster en plads i SFO?

Du finder taksterne under fanen Pladsanvisningen. Herefter kan du finde taksterne under Takster vores tilbud. 

Opskrivning

Du kan melde dit barn ind i SFO så snart, dit barn også kan skrives op til skole. Der er pladsgaranti for alle, som ønsker at benytte skolefritidsordningen. Hvis du har spørgsmål til opskrivning eller udmeldelse kan du kontakte Pladsanvisningen. 

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni - børnepasning og digital pladsanvisning