Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af fornyet tilladelse til at indvinde op til 100.000m3 grundvand til grusskylning fra boringen med DGU nr. 33.1029 på Bavnehøjvej 2, 9541 Suldrup.

Rebild Kommune har den 14. februar 2024 modtaget ansøgning fra Kroghs A/S om fornyet vandindvindingstilladelse til grusskylning fra en boring med DGU nr. 33.1029. Det ansøges om forøgelse på 35.000 m3 så at der alt i alt kan fra boringen indvindes 100.000m3 om året. Den tidligere gældende vandindvindingstilladelse til grusskylning fra boringen var på 65.000 m3 og udløb den 31. august 2023. Boringen er beliggende på matr.nr. 5 ae, ejerlavsnavn: Bradsted By, Veggerby i Bradsted Grusgrav Bavnehøjvej 2, 9541 Suldrup.
Rebild Kommune giver hermed tilladelse til Kroghs A/S at indvinde grundvand til grusskylning fra boring med DGU nr. 33.1029.
Tilladelsen giver mulighed for at indvinde 100.000 m3 pr. år.
Tilladelsen udløber den 31. august 2034.
Tilladelsen er givet i henhold til § 20 i Vandforsyningsloven og § 24 i Miljøbeskyttelsesloven.

 

  • Offentliggørelsesdato: den 14. maj 2024
  • Klagefrist: den 12. juni 2024

 
Monsido - statistik

Cookieinformation