Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Midlertidig udledningstilladelse af oppumpet grundvand i forbindelse med Mastrup Søerne, Støvring

Grundvandssænkningen sker i forbindelse med et vandløbs- og klimatilpasningsprojekt. Projektet er placeret ved Mastrup Søerne i Støvring.

  • Dato for offentliggørelse: 22. september 2022
  • Klagefrist: 20. oktober 2022Monsido - statistik

Cookieinformation