Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Billede af at der sættes kryds på en stemmeseddel

Valg til Europa-Parlamentet

Søndag den 9. juni 2024, kl. 9.00 – 20.00 afholdes valg til Europa-Parlamentet.

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalg

Du kan brevstemme til og med torsdag den 6. juni 2024. Hvis du ønsker at brevstemme, skal du henvende dig i Borgerservice, Hobrovej 110, 9530 Støvring. Du har mulighed for at bestille tid til brevstemmeafgivning på Rebild Kommunes hjemmeside.

Tidsbestilling til at brevstemme i Borgerservice

Du kan brevstemme i åbningstiden, som er:

Mandag – onsdag kl. 9–14.30
Torsdag kl. 9–17.00
Fredag kl. 9–13.30

Der er ekstra åbent for brevstemmer på rådhuset, lørdag den 1. juni kl. 10–12 samt grundlovsdag onsdag den 5. juni kl. 10-12.

Sidste frist for at brevstemme er torsdag den 6. juni, kl. 17.

Legitimation

Der skal medbringes legitimation i form af sundhedskort, pas, kørekort eller valgkort.

Brevstemmeafgivning i hjemmet

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på valgdagen, kan brevstemme i eget hjem.

Ansøgning om at brevstemme i hjemmet kan ske fra mandag den 13. maj. Kontakt Rebild Kommune på tlf. 99 88 99 88. Du vil derefter blive kontaktet pr. telefon om tidspunkt for brevstemmeafgivningen. Ansøgningsskema kan ligeledes hentes på kommunens hjemmeside.

Sidste frist for ansøgning om at brevstemme i eget hjem i Rebild Kommune er onsdag den 29. maj kl. 10.
(Jf. ansøgningsskema er der angivet tirsdag, den 28. maj kl. 18.00 som frist, men på grund af normal åbningstid i Borgerservice til kl. 14.30, er fristen forlænget til onsdag den 29. maj kl. 10.00).

Afstemning i hjemmet finder sted efter følgende plan: 

  • 30. maj nordlige del af kommunen (tidl. Støvring kommune) 
  • 3. juni østlige del af kommunen (tidl. Skørping kommune)
  • 4. juni sydlige del af kommunen (tidl. Nørager kommune) 

Hvis du er indlagt på sygehuset, har du mulighed for at brevstemme der.

Bor du på et af kommunens ældrecentre eller friplejehjem, skal du ikke foretage dig noget. Der vil blive truffet særskilt aftale om tidspunkt for brevstemmeafgivning med de enkelte ældrecentre.

Handicapvenlig stemmeboks

På afstemningssted Støvring er der en særlig handicapvenlig stemmeboks, som er indrettet med hæve-sænke bord, LED-lampe og et særligt forstørrelsesapparat, som kan være en hjælp for vælgere med nedsat syn.

Ansøgning om at stemme på et andet afstemningssted

Fra mandag den 13. maj og frem til fredag den 31. maj, kl. 12 kan vælgere med handicap eller nedsat førlighed indgive ansøgning til sin bopælskommune om at afgive stemme på et andet afstemningssted i kommunen end det, der ellers vil være opført på valgkortet.

Ansøgningsskema udleveres ved henvendelse til Borgerservice eller rekvireres via telefon 99 88 99 88. Ansøgningsskema kan ligeledes hentes på kommunens hjemmeside.

Hjælpemidler ved særlige behov

Der stilles følgende hjælpemidler til rådighed for vælgere med særlige behov: 

  • en LED-lampe med regulerbar lysstyrke og lysfarve 
  • en sort filtpen til brug ved udfyldelse af brevstemmesedlen 
  • en ikke håndholdt lup 
  • en overlægsplade

Følgende hjælpemidler er opstillet i Borgerservice i Støvring samt på valgstedet i Støvring:

  • et hæve/sænkebord med fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet 
  • et CCTV (forstørrelsesapparat)

Valgplakater

Valgplakater må ophænges fra lørdag den 18. maj 2024, kl. 12.00 og skal være nedtaget senest mandag den 17. juni 2024, ved døgnets afslutning. De nærmere regler for ophængning af valgplakater fremgår af Vejloven.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni - valg