Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Billede af en valgplakat der hænger på en pæl

Regler for opsætning af valgplakater

Hvis du skal hænge valgplakater op i forbindelse med valget, er der særlige regler, du skal overholde.

Reglerne for opsætning af valgplakater er ens over hele landet, og det kræver ikke en forudgående tilladelse at hænge plakater op. Som parti eller kandidat, skal du blot overholde nedenstående retningslinjer.

Retningslinjer for opsætning af valgplakater

Valgplakaten skal opsættes på en vejrbestandig plade, der ikke må være større end 0,8 m2 og i øvrigt overholde lovgivningen. 

Valgplakater skal hænge så højt, at underkanten af plakaten er mindst 2,3 meter over fortov eller cykelsti, og der skal være mere end 0,5 meter fra kørebanekanten eller 0,3 meter fra cykelstikanten til plakatens nærmeste kant. Valgplakater må ikke sættes op på færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr.

Valgplakaterne skal være påført navn, adresse, mail og telefonnummer på kontaktpersonen.

Hvornår må valgplakater hænges op?

I forbindelse med opsætning af valgplakater til kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november 2021 må dette tidligst ske fjerde lørdag før valgdagen, det vil sige lørdag, den 23. oktober 2021 fra kl. 12.00.

Hvornår skal valgplakaterne tages ned?

Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge plakaterne op med (strips, snore mv.) skal være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning, det vil sige senest onsdag, den 24. november 2021.

Du kan læse flere retningslinjer for opsætning af valgplakater her.

Cookieinformation