Din borgerrådgiver

Foto Borgerrådgiver
Føler du dig klemt i systemet, eller har du fået en afgørelse, du ikke forstår? Så kontakt vores borgerrådgiver – hun kan hjælpe dig med at finde rundt i det kommunale system.

Kontakt

Tlf.: 99 88 76 18

Mail: borgerraadgiver@rebild.dk

Telefontider

Man.-ons.: 9-15
Tors.: 9-17
Fre.: 9-13

Hvis du vil være sikker på at træffe mig personligt, så kontakt mig først på mail eller telefon.

Hvem er jeg?

Jeg hedder Eva Helene Antonsen og har mange års erfaring med den kommunale lovgivning og forvaltningsretten.

Jeg er ansat af Økonomiudvalget og arbejder uafhængigt af kommunens administration. Som borgerrådgiver er det min opgave at hjælpe borgerne og kommunen med at få det bedst mulige samarbejde.

Hvad kan jeg hjælpe med?
  • Jeg kan gøre det nemmere for dig at finde rundt i det kommunale system
  • Har du svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen, kan jeg hjælpe dig med at tolke den
  • Hvis dialogen mellem dig og kommunen er gået i hårdknude, kan jeg hjælpe jer med at genoprette den
  • Jeg kan være med til at sikre din retssikkerhed, når kommunen behandler din sag
  • Når du henvender dig til mig, kan det være med til at forbedre kommunens sagsbehandling og borgerbetjening

Hvad kan jeg ikke hjælpe med?

  • Jeg kan ikke ændre på en afgørelse, der er truffet
  • Jeg kan ikke behandle klager over det serviceniveau, som byrådet har vedtaget. Et serviceniveau fastlægger for eksempel, hvor ofte du får tømt din dagrenovation, eller hvilke særlige former for støtte kommunen tilbyder ældre eller handicappede borgere
  • Jeg kan ikke behandle forhold, som andre klageinstanser tager sig af (det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene)
  • Jeg kan ikke behandle klager over sager, der er blevet behandlet af byrådet, de forskellige udvalg eller Økonomiudvalget
  • Jeg kan ikke behandle sager, der ikke har noget med kommunen at gøre – for eksempel forhold mellem private

Som hovedregel kan jeg ikke behandle sager, der er mere end et år gamle.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt jeg kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Hvem kan henvende sig til mig?

Alle, der bor i Rebild Kommune. Det er helt gratis at få hjælp af borgerrådgiveren.

Hvordan kontakter du mig?

Du er altid velkommen til at kontakte mig pr. telefon, på mail eller ved personlig henvendelse. Hvis du vil være sikker på at træffe mig, er det dog en god idé at ringe og aftale et møde først. Så kan vi også få aftalt, om der er papirer eller andet, du skal tage med til mødet.

Som borgerrådgiver har jeg tavshedspligt, og du har også mulighed for at henvende dig anonymt, hvis du ønsker det.

Jeg har kontor på:

Støvring Rådhus
Hobrovej 110, 9530 Støvring

 

Borgerrådgiverens beretning

En gang om året laver jeg en rapport til Økonomiudvalget. Rapporten skal være med til at sikre, at forslag til forbedringer af eksempelvis kommunikationen eller sagsbehandlingen lægges frem for Økonomiudvalget.

Herunder kan du læse de beretninger, der er udgivet indtil i dag. Som det fremgår, er en stor del at min opgave også at give forvaltning og sagsbehandlere råd og vejledning. Ved at lære af de tilfælde hvor forløbet ikke har været hensigtsmæssig, kan kommunen hele tiden blive bedre og bedre til at betjene borgerne.

Alle oplysninger i beretningen er naturligvis anonymiserede, så hverken borgere eller medarbejdere kan genkendes.

Menu