Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Digital post

Digital post

Det nye Digital Post, som var planlagt til opstart den 30. november 2021, er udsat til den 21. marts 2022. Indtil da vil vi fortsat modtage Digital Post i e-Boks og på borger.dk, som vi plejer.

Artikel
Overskrift

Du modtager post fra offentlige myndigheder digitalt. Det hedder Digital Post

Cookieinformation

Muni - Digital Post