Din databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Vi passer på dine data - grafik: www.colourbox.com
Som andre myndigheder og organisationer, opbevarer Rebild Kommune oplysninger om borgerne. For at sikre at det sker lovlig vis og for at give borgerne mulighed for at få oplysninger om hvad vi gemmer, har vi en databekyttelsesrådgiver.

For at Rebild Kommune kan levere ydelser og services til dig, har vi brug for oplysninger om dig. Det kan være oplysninger om dit navn, dit helbred, dit cpr-nummer eller lignende. Du har ret til beskyttelse af dine oplysninger, og alle der behandler dine oplysninger har pligt til at følge reglerne på databeskyttelsesområdet.

En databeskyttelsesrådgiver er et lovkrav

Efter reglerne skal alle offentlige myndigheder også ansætte en databeskyttelsesrådgiver (en Data Protection Officer, eller DPO). Det er et grundlæggende krav, at databeskyttelsesrådgiveren ikke må blive instrueret af kommunen, og databeskyttelsesrådgiveren er derfor uvildig. Rådgiverens funktion er at understøtte og kontrollere at kommunen overholder databeskyttelsesreglerne.

Du kan få vejledning

Herudover skal databeskyttelsesrådgiveren også vejlede den person, der behandles personoplysninger om. Det betyder, at du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du er i tvivl om, om kommunen håndterer dine oplysninger efter reglerne.

Du har en række rettigheder, hvis Rebild Kommune har registreret oplysninger om dig. Rettighederne sikrer at du kan se hvornår der behandles oplysninger om dig, hvilke oplysninger der behandles, og de sikrer at du har kontrol over dine egne personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder, og hvordan du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, herunder.

Det har du ret til efter loven

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig. 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Kommunen har også pligt til at slette de oplysninger der ikke længere er brug for, efter en vis periode – ofte vil det være senest efter fem år. 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i nogle tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i nogle tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den medarbejder, der har med din sag at gøre. Du kan også kontakte kommunens omstilling på hovednummeret 99 88 99 88, og så vil de hjælpe dig med at få din anmodning hen til den rette medarbejder.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon eller per mail. Da der ikke er tale om en sikker mailadresse, opfordres der til, at der ikke sendes følsomme oplysninger.

Vil du gerne sende en sikker mail til databeskyttelsesrådgiveren (kræver NemID), er du velkommen til at sende den til Rebild Kommune via din eboks. Husk at skrive ’Til databeskyttelsesrådgiveren’ i emnefeltet. 

Kontaktoplysninger:

Databeskyttelsesrådgiver (DPO) 
Eva Helene Antonsen 
Støvring rådhus 
Hobrovej 110
9530 Støvring 

Telefon: 99 88 76 18
Mailadresse: dpo@rebild.dk 

Log på din digitale postboks her, hvis du vil sende en sikker mail.

Menu