Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Leverandører i Center Pleje og Omsorg

Når du bor i Rebild Kommune, har du frit leverandørvalg indenfor en række godkendte leverandører.

Hvis du er bevilget praktisk hjælp, personlig pleje og/eller madservice i dit eget hjem samt vareudbringning, er du omfattet af reglerne for frit leverandørvalg. Det betyder, at du bestemmer, hvem af de i Rebild Kommune godkendte leverandører, der skal udføre den ydelse, du er bevilget af kommunen.

Taksterne for diverse ydelser med frit leverandørvalg finder du på Fritvalgsdatabasen via link nederst på siden.. 

Rebild Kommune tilvejebringer det frie valg via udbud. Det vil sige, at de private leverandører af praktisk hjælp, personlig pleje og/eller madservice samt vareudbringning er fundet via udbud der finder sted på fastlagte tidspunkter. 

Det er derfor ikke muligt løbende at blive godkendt som leverandør. Du kan se, hvilke leverandører der pt. er godkendt og indgået kontrakt med herunder.

 

Fritvalgsdatabasen

På Fritvalgsdatabasen kan alle kommunale myndigheder offentliggøre deres kvalitets- og priskrav i forhold til leverandører på ældreområdet. Databasen giver let adgang til de offentliggjorte kvalitets- og priskrav samt godkendte leverandører til ydelserne madservice, personlig pleje og praktisk hjælp. I databasen kan endvidere offentliggøres de generelle krav, som stilles til plejehjem og leverandører af madservice og hjemmehjælp. Derudover samles også relevant information vedrørende frit valg på ældreområdet. Du finder link til databasen herunder. 

Fritvalgsdatabasen

 

Monsido - statistik

Cookieinformation