Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Midlertidig ophold

Et midlertidig ophold er et tidsbegrænset ophold for dig, som af en eller flere grunde, ikke kan bo hjemme i egen bolig med hjemmehjælp i en kortere periode, men har behov for ekstra pleje og støtte.

Midlertidigt ophold

Hvad er et midlertidigt/aflastnings ophold?

Opholdet er for dig, som af en eller flere grunde, ikke kan klare at bo hjemme i egen bolig med hjemmehjælp.

Hvem kan komme på et sådan ophold?

Opholdet tager udgangspunkt i en faglig vurdering af hvordan du fungerer og hvilke behov du har for pleje, tilsyn og evt. træning.

Det er visitationen i Borgervisitationen, der ud fra et fagligt, individuel udgangspunkt vurderer den bedste løsning for dig. 

Borgervisitationen 

Artikel
Overskrift

Er du godkendt til en ældrebolig eller plejebolig, kan du frit vælge en sådan bolig

Monsido - statistik

Cookieinformation