Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Borgerrådgiverfunktionen lukker

Byrådet i Rebild Kommune har som led i Budget 2024 besluttet at lukke borgerrådgiverfunktionen.

Efter den 22. december 2023 kan denne tilgang derfor ikke længere benyttes. Som borger har du selvfølgelig stadig mulighed for at modtage vejledning fra forvaltningen eller klage over kommunen.

Vil du klage over kommunen? 

Klage over en afgørelse, sagsbehandlingen, eller en medarbejder?

Hvis du mener, at der er begået fejl eller opstået misforståelser i en sag, som du er part i, har du normalt mulighed for at klage. Hvem du kan klage til, afhænger af, hvad og hvem du ønsker at klage over. Du kan få flere oplysninger om klagemuligheder hos det kontor eller den afdeling, der behandler din sag. 

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du læse mere om dine klagemuligheder i den klagevejledning, som er vedhæftet afgørelsen. Vær opmærksom på, at der ofte vil være en frist for, hvornår du senest skal have indgivet din klage.

Har du spørgsmål til den måde, din sag bliver behandlet på i kommunen, kan du i første omgang henvende dig til det kontor eller den afdeling i kommunen, som behandler sagen. 

Hvis du har benyttet dig af alle andre klagemuligheder, kan du klage til Folketingets Ombudsmand. Ombudsmanden har dog ikke pligt til at behandle din klage. Du kan læse mere på ombudsmandens hjemmeside:

Folketingets Ombudsmand
 

Borgerrådgiverens beretning

Beretningerne fra den tidligere borgerrådgiver kan læses her.

Monsido - statistik

Cookieinformation