Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Familie på cykeltur

Bløde trafikanter - orienteringsmøde

Den 28. juni holdt vi et onlinemøde i forbindelse med områdefornyelsen i Skørping. Du kan se en optagelse af mødet herunder.

Skørping områdefornyelse tager fat i nogle af udfordringerne i Skørping by på baggrund af helhedsplanen for Skørping. I områdefornyelsen er der flere indsatsområder, men på dette møde handlede det om indsatsområdet; bløde trafikanter. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som sammen med forvaltningen har arbejdet med udfordringerne i byen indenfor indsatsområdet. En trafiksikkerhedsrevisor fra Rambøll har været inde over processen for at vurdere de trafikale løsninger i forhold til trafiksikkerhed herunder med særlig fokus på de bløde trafikanter og skolebørnene. Mødet gav en orientering om de løsninger, der bliver arbejdet med i områdefornyelsen, der skal sikre et samlet flow for de bløde trafikanter.

Se optagelsen af mødet

Havde du ikke mulighed for at deltage i mødet den 28. juni eller har du lyst til at se mødet igen, kan du se det herunder.

Monsido - statistik

Cookieinformation