Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

SSP (Skole, Social og Politi)

SSP er et samarbejde mellem skolerne, socialområdet og politiet. Formålet med samarbejdet er gennem et tæt lokalt samarbejde at forebygge mistrivsel, kriminalitet og misbrug blandt børn og unge i alderen 6 til 25 år.

SSP-samarbejdet har overordnet tre indsatsområder: en generel forebyggende indsats; en specifik forebyggende indsats og en individorienteret indsats.

Lokal handleplan

Der er udarbejdet en fælles plan for SSP for kommunens folkeskoler. Den giver en hurtig og overskuelig ramme og metode til at arbejde med forebyggelse på de forskellige klassetrin. Konkret betyder det, at skolerne skal tage de samme emner op på et givent klassetrin. På den måde sikrer vi, at alle børn og unge modtager undervisning om emner som alkohol, rusmidler og kriminalitet i deres skoletid.

Vi har én koordinerende SSP-konsulent og en SSP-kontaktperson i hvert skoledistrikt. Gennem et tæt samarbejde, forsøger de at opfange faresignaler eller tendenser blandt børn og unge i Rebild, således der så tidligt som muligt kan iværksættes en forebyggende indsats.

Den samlede handleplan findes nederst på siden.

Det laver din SSP-konsulent bla.:

  • Rådgivning til børn og unge samt deres forældre
  • Foredrag for elever samt til forældremøder om bla. love/regler, mobning, alkohol/rusmidler, Netetik og Sociale Medier
  • Bekymringssamtaler med børn og unge samt deres forældre
  • Gadeplansarbejde i din kommune
  • Udfinde relevante indsatsområder på det kriminalpræventive område i samarbejde med samarbejdsgruppen
  • Administrerer ”Fritidspasset”, et tilbud om tilskud til fritidsaktiviteter.

Du kan altid kontakte din SSP-konsulent, uanset om du er ung eller forældre. Det kan være du har brug for råd og vejledning angående et bestemt emne, eller du er bekymret for en ven, en person i din omgangskreds eller dit eget barn.

SSP-medarbejderne har alle tavshedspligt, men som fagpersoner har de også udvidet underretningspligt. Det vil sige, at de skal underrette, hvis der er bekymring for et barn eller en ungs trivsel og udvikling.

Kontakt

SSP-konsulent
Martin Posborg
99 88 77 03 / 22 49 03 26
nmpo@rebild.dk

Yderligere kontakt/nyttige links

Lokalpoliti 

Redbarnet (For hjælp med at få slettet materiale fra bl.a. social medier)

Medierådets vejledning ang. digital dannelse
 

Monsido - statistik

Cookieinformation