Venskabsbyer

Venskabsbyfoto
Rebild Kommune har 2 venskabsbyer: Gelenau i Tyskland og Jiaxing i Kina.

Har din fodboldklub lyst til at invitere til en international træningslejr for ungdomsspillere, eller har din klasse lyst til at skrive sammen med en klasse fra et andet land? Venskabsbysamarbejdet kan for eksempel formidle kontakt til venskabsbyernes foreningsliv og skoler.   

Venskabsbyarbejdsgruppen

Der nedsættes politisk i hver periode en venskabsbyarbejdsgruppe. For byrådsperioden 2018-2021 er arbejdsgruppen følgende:
 

  • Formand Jette Ulstrup, politisk udpeget
  • Næstformand Birgitte Christensen, landbyrådet 
  • Ulla Jæger, politisk udpeget
  • Uffe Elbæk, politisk udpeget
  • John Lomholdt, politisk udpeget
  • Carsten Mikkelsen, fritidsrådet
  • Poul Larsen, ældrerådet
  • Anne Sofie Bouert, politisk udpeget

Sekretær for arbejdsgruppen er konsulent Niels Larsen, Fællescenter Sekretariat, nila@rebild.dk - 99 88 76 15. 

Venskabsbypolitik

Byrådet har vedtaget en venskabsbystrategi, der danner rammen for arbejdet med kommunens venskabsbyer.

Menu