Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Blomstereng

Landsbyrådet

Landsbyrådet er koordinerings- og kontaktorgan for samarbejdet mellem landsbysamfundene og kommunen.

Landsbyrådet refererer til Kultur- og Fritidsudvalget og fungerer som høringsorgan på vegne af alle landsbysamfund.

Landsbyrådet består af en repræsentant for hvert af de landsbysamfund, der ønsker at være med i rådet. Rådet vælger på årsmødet en bestyrelse på syv personer – i daglig tale omtales bestyrelsen ofte som Landsbyrådet.

Bestyrelsesmøderne er et forum for ideudvikling og sparring. Her koordinerer bestyrelsen aktiviteter og samarbejder, der alle har til formål at gavne udviklingen i landdistrikterne. På det strategiske plan arbejder bestyrelsen med følgende: 
   

  • Medvirker til udarbejdelse og implementering af landdistriktspolitik og handleplaner
  • Markerer sig i den politiske og offentlige debat til gavn for udviklingen i landsbyerne 
  • Tager initiativ til nye tiltag og projekter, der kan styrke fællesskabet i og mellem landsbyerne
  • Tager stilling til overordnede strategier og politikker på vegne af alle landsbyer - og afgiver høringssvar hvor det er relevant
  • Prioriterer hvordan midlerne i Projektpulje til landsbyer med opland skal anvendes  
  • Samarbejder med landsbyråd i andre kommuner om fælles projekter og erfaringsudveksling

Monsido - statistik

Cookieinformation