Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

God Familiestart

Få en god start på jeres nye familie! Sundhedsplejen og jordemødrene tilbyder et forløb med fødsels- og forældreforberedelse til alle førstegangsforældre. Få inspiration, kvalitet og tryghed i rollen som nye forældre.

Det er en fantastisk oplevelse at skulle være og blive forældre, det er en stor begivenhed i livet - men samtidig giver det også mange tanker og forventninger om barnet, om rollen som forældre og for fremtiden. Det er en helt ny situation I aldrig har prøvet før.

Sundhedsplejerskerne i Rebild Kommune og jordemødrene fra Region Nordjylland vil gerne give nye forældre de bedste forudsætninger for at være gode forældre. God familiestart er et tilbud til førstegangsforældre i kommunen. Det gælder også, hvis du er alene om forældreskabet eller lever i en anden familieform. Det er et sammenhængende forløb, som strækker sig fra graviditeten (start ca. i terminsuge 26-30), over fødslen og til barnet er 1 år.

Vi sætter fokus på:

  • Graviditet
  • Forældreskab og parforhold
  • Barnets udvikling fra 0-1 år
  • God forældre-barn kontakt
  • Sundhed og trivsel i familien
  • Netværk mellem nybagte forældre.

De forskellige temaer på mødegangene bliver præsenteret af relevante fagpersoner fra offentligt og privat regi. God Familiestart er et forløb sideløbende med de hjemmebesøg og konsultationer, som sundhedsplejersken i øvrigt tilbyder. 

Mødegange: hverdage fra kl. 16.00-18.00.

Vi mødes fortrinsvis på: Mastruplundvej 2 L, 9530 Støvring.
Mødegangene ved jordemoder (2., 3. og 4. gang) foregår i jordemoders konsultation, Hobrovej 91, 1. sal, Støvring

Dog foregår mødegangene ved jordemoder kl. 08 – 10  
2., 3. og 4. mødegang foregår i jordemoders konsultation, Hobrovej 91, 1. sal, Støvring

Mere information

Mail: shpl@rebild.dk - Nedenstående materialet er baseret på www.familieiværksætterne.dk

Tilmeld dig!

Monsido - statistik

Cookieinformation