Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Dreng

Børn med handicap

Har dit barn et handicap, kan Rebild Kommune hjælpe dit barn og jeres familie. Vi giver blandt andet råd og vejledning, og tager imod ansøgninger om dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

I Rebild Kommune varetages dette i Center Familie og Handicaps myndighedsafdeling, der giver rådgivning og bevilger ydelser.  

Myndighedsafdelingen understøtter, at barnet kommer i den bedst mulige trivsel med afsæt i barnets forudsætninger og behov. Hjælpen er helhedsorienteret og medvirker til, at handicappet ikke er en hindring for at leve en aktiv tilværelse så nær det normale som muligt. 

Rådgiverne i myndighedsafdelingen håndterer:

  • Råd og vejledning
  • Merudgifter
  • Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
  • Familiebehandling
  • Aflastning
  • Ledsagelse
  • Døgntilbud

Rådgiverens rolle i forhold til familien og samarbejdspartnere er at samle trådene i den indsats kommunen yder. Dette involverer typisk samarbejdspartnere som sygehuse, praktiserende læger, sundhedspleje, PPR, skoler, institutioner, ergoterapeuter, fysioterapeuter m.fl. 
 

 

Monsido - statistik

Cookieinformation