Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med behov for særlig støtte er en betegnelse, der i praksis dækker over en bred vifte af udfordringer med årsag i psykiske, fysiske, eller sociale forhold - og nogle gange et sammenfald af disse. I det øjeblik barnet ikke længere trives i hverdagen, og har behov for hjælp til faglige, sociale eller personlige udfordringer, er det vigtig med en tidlig og målrettet indsats.

Børn har brug for en god og tryg opvækst. Derfor har alle, der arbejder med børn og unge, en pligt til at handle og tage ansvar, når der opstår en bekymring for et barn. Nogle børn og unge har så svære vilkår, at de af hensyn til deres trivsel og videre udviklingsmuligheder har behov for særlig støtte.

I udgangspunktet er det bedst for barnet at blive i sin familie. Men der er tilfælde, hvor det ikke er muligt for familien at varetage barnets behov, og det kan derfor blive nødvendigt at anbringe barnet uden for hjemmet. 

Monsido - statistik

Cookieinformation