Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Spæd- og småbørnssundhedsplejen

Sundhedsplejerskerne tager på hjemmebesøg; undersøger, måler og vejer de små. De rådgiver og vejleder på telefon, mail og i deres konsultationer. De kan hjælpe med spørgsmål i hverdagen som familie og ved særlige problematikker, som efterfødselsreaktioner.

Hvad kan du bruge din sundhedsplejerske til?

Du kan tale med sundhedsplejersken om det, der har med jeres families og jeres barns sundhed og trivsel at gøre – også de ting der kan være svære at tale om.

Sundhedsplejersken har tavshedspligt og samarbejder først og fremmest med jer som forældre. Efter aftale med jer, kan hun også trække på andre faggrupper i sit arbejde. Det kan for eksempel være jordemødre, læger, hospitaler, tandplejere, børneinstitutioner, psykologer og sagsbehandlere.

Nogle familier kan have behov for flere konsultationer eller besøg. Det er sundhedsplejersken der, ud fra en sundhedsfaglig vurdering, afgør om en familie skal have en eller flere behovskonsultationer/besøg – eller om familiens problemer kan afhjælpes på anden vis.

Mail via sundhedsvejen.dk

Du kan maile til din sundhedsplejerske via Sundhedsvejen når dit barn er registreret i vores system. Registreringen af dit barn sker automatisk, når vi har modtaget fødselsanmeldelsen fra sygehuset. Login sker via MitID. 

Send mail via sundhedsvejen.dk

Tilbud til førstegangsfødende

Vi har et særligt forløb, som vi tilbyder alle førstegangsfødende:

God Familiestart

Tilbud i Sundhedsplejen

I bliver som familie tilbudt både hjemmebesøg, konsultation og telefonisk kontakt. Ved hjemmebesøg kommer sundhedsplejersken hjem til jer, ved konsultationerne kommer I til sundhedsplejersken.

Monsido - statistik

Cookieinformation