Skolesundhedsplejen

Billede af glade børn
Skolesundhedsplejen har fokus på og følger børnenes sundhedstilstand og trivsel.

Skolesundhedsplejersken undersøger børnene, styrker og støtter dem i at træffe sunde valg, tilbyder at undervise klasser eller grupper af børn i menstruation, pubertet, seksualitet og andre aktuelle emner.  Sundhedsplejersken samarbejder med forældre, lærer og aktuelle sparringspartere om at øge børnenes trivsel i dagligdagen.

Som barn, ung eller forældre kan du tale med skolesundhedsplejersken om alt det, der har med sundhed og trivsel at gøre – også de ting der kan være svære at tale om. 

Skolesundhedsplejersken har tavshedspligt og samarbejder først og fremmest med jer som familie. Efter aftale med jer, kan hun også trække på andre faggrupper i sit arbejde. Det kan for eksempel være læger, hospitaler, tandplejere, børneinstitutioner, sagsbehandlere og skolepsykolog. 

Samtaler og undersøgelser

Det enkelte skolebarn får tilbud om samtale og undersøgelse individuelt ved behov og på udvalgte årgange. Den rutinemæssige undersøgelse ved skolesundhedsplejersken består af synsprøve, højde- og vægtmåling samt på enkelte klassetrin høreprøve. Samtalens omdrejningspunkt er det enkelte barns trivsel.

Børnehaveklasse

Tilbud om at deltage i forældremøde. Indskolingssamtale og undersøgelse med deltagelse af forældre.

 

1. klasse

Undersøgelse af højde og vægt.

3. klasse

Der tilbydes undervisning i klasserne, om krop, køn og identitet.

 

3. eller 4. klasse

Menstruationsundervisning til pigerne.

5. eller 6. klasse

Pubertetsundervisning.

 

6. klasse

Trivselssamtale og rutinemæssig undersøgelse - individuelt/grupper.

 

8. eller 9. klasse

Udskolingssamtale og undersøgelse.

Der tilbydes seksualundervisning i klasserne.

Kontakt din skolesundhedsplejerske

Bavnebakkeskolen:
Trine H. Bang Sørensen
Tlf.: 61 92 04 51
Mail: brug Aula via skolen

Kilden Børne- og Ungeunivers Terndrup, Bælum og Blenstrup, Læringscenter Himmerland (Skibstedskolen) og Guldbæk Friskole:
Dina Brændgaard Børgesen
Tlf.: 30 10 58 13
Mail: brug Aula via skolen eller Digital post via Borger dk

Karensmindeskolen og Øster Hornum Børneunivers:
Jette Dohn Weber Lau
Tlf.: 22 49 03 23
Mail: Brug Aula via skolen 

Sortebakkeskolen, Haverslev-Ravnkilde Skole - afd. Haverslev, Suldrup Skole:
Dorthe Bolvig Hansen
Tlf.: 29 64 91 74
Mail: Brug Aula via skolen

Skørping Skole, Gregers Krabbe Friskolen, Haverslev-Ravnkilde Skole - afd. Ravnkilde:
Janne Blankholm Hjorth
Tlf.: 29 64 45 20
Mail: brug Aula via skolen eller Digital post via borger.dk

 

Menu