Skolesundhedsplejen

Billede af glade børn
Skolesundhedsplejen har fokus på og følger børnenes sundhedstilstand og trivsel.

Skolesundhedsplejersken undersøger børnene, styrker og støtter dem i at træffe sunde valg, tilbyder at undervise klasser eller grupper af børn i menstruation, pubertet, seksualitet og andre aktuelle emner.  Sundhedsplejersken samarbejder med forældre, lærer og aktuelle sparringspartere om at øge børnenes trivsel i dagligdagen.

Som barn, ung eller forældre kan du tale med skolesundhedsplejersken om alt det, der har med sundhed og trivsel at gøre – også de ting der kan være svære at tale om. 

Skolesundhedsplejersken har tavshedspligt og samarbejder først og fremmest med jer som familie. Efter aftale med jer, kan hun også trække på andre faggrupper i sit arbejde. Det kan for eksempel være læger, hospitaler, tandplejere, børneinstitutioner, sagsbehandlere og skolepsykolog. 

Samtaler og undersøgelser

Det enkelte skolebarn får tilbud om samtale og undersøgelse individuelt ved behov og på udvalgte årgange. Den rutinemæssige undersøgelse ved skolesundhedsplejersken består af synsprøve, højde- og vægtmåling samt på enkelte klassetrin høreprøve. Samtalens omdrejningspunkt er det enkelte barns trivsel.

Børnehaveklasse

Tilbud om at deltage i forældremøde. Indskolingssamtale og undersøgelse med deltagelse af forældre.

 

1. klasse

Undersøgelse af højde og vægt.

3. klasse

Der tilbydes undervisning i klasserne, om krop, køn og identitet.

 

3. eller 4. klasse

Menstruationsundervisning til pigerne.

5. eller 6. klasse

Pubertetsundervisning.

 

6. klasse

Trivselssamtale og rutinemæssig undersøgelse - individuelt/grupper.

 

8. eller 9. klasse

Udskolingssamtale og undersøgelse.

Der tilbydes seksualundervisning i klasserne.

Kontakt din skolesundhedsplejerske

Bavnebakkeskolen og Øster Hornum Skole:
Trine H. Bang Sørensen
Tlf.: 61920451
Mail: brug SkoleIntra

Karensmindeskolen og Kilden Børne- og Ungeunivers (Terndrup afdeling):
Dina Brændgaard Børgesen
Tlf.: 30105813
Mail: brug SkoleIntra

Sortebakkeskolen, Haverslev/Ravnkilde Skole, Suldrup Skole og Gregers Krabbe Friskole:
Karen Marie Bach Thorsgaard
Tlf.: 30 10 58 12
Mail: Brug SkoleIntra eller Digital post via borger.dk

Skørping Skole, Kilden Børne- og Ungeunivers (Bælum afdeling):
Dorthe Bolvig Hansen
Tlf.: 29649174
Mail: Brug SkoleIntra

Hellum FRI, Guldbæk Friskole, AK kl. Skørping Skole, Læringscenter Himmerland (Skibstedskolen) og Kilden Børne- og Ungeunivers (Blenstrup afdeling):
vakant
Tlf.:
Mail: Digital post via borger.dk

Menu