Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Forslag om nedlæggelse af Læringscenter Himmerland pr. 31. juli 2024

Som følge af budgetaftalen for 2024-2027 sendes forslag om nedlæggelse af specialskolen Læringscenter Himmerland pr. 31. juli 2024 i høring.

Forslaget blev behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde d. 15. november, hvor det også genbehandles efter høring d. 7. februar, inden der vil blive truffet endelig afgørelse i byrådet d. 29. februar. 

Med forslaget vil der fremadrettet være et specialtilbud på Suldrup Skole, som vil have en målgruppe, der matcher eleverne, som går i P-sporet på Læringscenter Himmerland i dag. Eleverne i F-sporet fra Læringscenter Himmerland vil blive visiteret til tilbud i nabokommuner, og børnene i dagtilbuddet vil overgå til nyt specialdagtilbud, der oprettes i Støvring i 2025. 

Der er høringsfrist d. 11. januar kl. 9.00. 

 

 

 

Vedlagte dokumenter

Høringssvar

Skriv dit høringssvar

Frist
OffentliggørelseMonsido - statistik

Cookieinformation