Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Kropsbårne hjælpemidler til voksne

Har du på grund af en varigt nedsat funktionsevne brug for hjælp i form af personlige kropsbårne hjælpemidler?

Kropsbårne hjælpemidler er bl.a.:

  • Ortopædiske sko (OBS: Der er egenbetaling i forbindelse med bevilling af fodtøj)
  • Brystproteser
  • Parykker
  • Injektions- og testmaterialer til diabetes
  • Skinner og bandager
  • Kontinensprodukter, bleer/katetre og stomiprodukter 
  • Kompressionsstrømper/støttestrømper

Undtagelser

Har du brug for et hjælpemiddel, der udelukkende skal fungere som arbejdsredskab på din arbejdsplads, skal du i stedet søge om det gennem jobcentret.
Har du behov for hjælpemiddel på grund af en anerkendt arbejdsskade, skal du kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Har du behov for et hjælpemiddel på grund af en anerkendt patientskade (fejloperation) skal du kontakte Patienterstatningen

Frit valg på leverandør

Rebild kommune har leverandøraftaler på kropsbårne hjælpemidler. Hvis du ønsker at benytte en anden leverandør end den, kommunen har valgt, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Du kan højest få dækket udgifterne svarende til den pris, kommunen kunne have fået hjælpemidlet til hos sin leverandør. Eventuel egenbetaling afregnes mellem leverandør og dig som borger. 

Hvem kan ansøge?

Personer med varigt nedsat funktionsevne kan ansøge om kropsbårne hjælpemidler, hvis de kropsbårne hjælpemidler i væsentlig grad vil afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne, i væsentlig grad vil lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for at kunne udøve et erhverv.

Artikel
Overskrift

Borgere med handicap kan søge om hjælpemidler

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni - Hjælpemidler