Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Boligstøtte

Boligstøtte og indskudslån

Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Er du folke- eller førtidspensionist kan du også søge boligstøtte til en ejer- eller andelsbolig, dette udbetales som lån.

Du skal bo i en bolig med eget køkken for at få boligstøtte. Din boligstøtte afhænger af:

  • Huslejens størrelse, når udgifter til el, vand og varme er trukket fra
  • boligens kvadratmeter
  • antal børn og voksne i boligen
  • indkomst for alle i boligen
  • om du er folkepensionist eller førtidspensionist

Lav en foreløbig beregning af om du kan få boligstøtte

Søg boligstøtte på borger.dk

Spørgsmål om boligstøtte, kontakt Udbetaling Danmark

Lån til beboerindskud

Hvis du flytter i en almen bolig, kan du søge om lån til beboerindskud.

Der kan ydes lån til både lejligheder og enkeltværelser. Du kan ikke søge om lån, hvis du flytter i en almen ungdomsbolig uden selvstændigt køkken.

Bevillingen af lånet til beboerindskud afhænger af din husstands samlede indkomst, formue, antal børn, og om det er til en lejlighed eller et enkeltværelse.

Hvis du får bevilget lånet, vil det være til hele indskuddet, og det bliver udbetalt direkte til boligorganisationen. Som hovedregel skal du ikke betale renter og afdrag på lånet de første fem år af låneperioden.

Vær opmærksom på, at du ikke kan søge om lån til beboerindskud til en privat lejebolig.

Hvis du har spørgsmål til lån til beboerindskud, kontakt Rebild Kommune på 99 88 99 88.

Cookieinformation

Muni - Boligstøtte