Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser

Rebild Kommune ønsker at forbedre patientsikkerheden gennem arbejdet med utilsigtede hændelser.

Det er vigtigt, at Rebild Kommune får kendskab til de utilsigtede hændelser, der sker i behandling og plejen til borgerne. Det giver os mulighed for at lære af hændelsen og forebygge lignende hændelser. Derfor vil vi gerne høre fra dig som er borger eller pårørende, hvis du har oplevet en utilsigtet hændelse. 

En utilsigtet hændelse er en situation i sundhedsvæsenet, hvor noget ikke går som forventet, eller at en borger er kommet til skade eller har været i risiko for at komme til skade. En rettesnor for at genkende en utilsigtet hændelse, er tanken eller følelsen af at ”dette må ikke ske igen”.

En utilsigtet hændelse kan eksempelvis være, hvis en borger:

  • Får forkert medicin
  • Får forsinket pleje eller behandling

Du kan få mere viden om og rapportere utilsigtede hændelser via linket herunder:

https://stps.dk/sundhedsfaglig/viola-viden-og-laering/utilsigtede-haendelser 

Du kan skrive dine kontaktoplysninger, når du rapporterer en utilsigtet hændelse, så har vi mulighed for at kontakte dig, hvis der er brug for det. Du kan også rapportere anonymt. Vi bruger under alle omstændigheder din rapporterede utilsigtede hændelse til læring.

Rapportering er ikke det samme som at klage eller søge erstatning. Utilsigtede hændelser anvendes til læring.

Du kan læse mere om dine muligheder for at indgive en klage via linket herunder:  

https://stpk.dk

Du kan læse mere om dine muligheder for at søge erstatning via linket herunder:

https://patienterstatningen.dk/

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte lederen på det sted hvor den utilsigtede hændelse er sket.

 

Monsido - statistik

Cookieinformation