Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Boligændringer

Har du et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du søge hjælp til indretning af din bolig, så den opfylder dine behov.

Boligindretning kan dreje sig om meget forskelligt. Det kan være fjernelse af dørtrin eller udvidelse af døråbning. Det kan også være store ændringer i boligen, som kræver bistand fra arkitekt og flere håndværkere.

For at du kan få bevilget en boligindretning, skal du have en varig lidelse. Boligindretningen skal være nødvendig for, at du kan opholde dig i boligen.

Der kan ikke ydes hjælp til boligindretninger, der har karakter af istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller modernisering.

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af din situation. Visitator vil sammen med dig gennemgå dit hjem og finde frem til, hvad du har brug for.

Du skal søge, inden du går i gang med ændringer, og der skal foreligge en bevilling. Udgifterne skal være rimelige i forhold til de opnåede brugsmæssige fordele.

Ved ændringer i lejeboliger søges tilladelse til ændringerne hos udlejeren.

Du skal være opmærksom på, at Rebild Kommune ikke etablerer boligændringer, hvis du selv ejer boligen.

Boligændringen er gratis for dig, med mindre der er tale om større boligændringer, der medfører værdiforøgelser af din ejerbolig. I disse tilfælde kan kommunen vælge at tage pant i form af rente- og afdragsfrie lån.
 

Artikel
Overskrift

Borgere med handicap kan søge om hjælpemidler

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni - Hjælpemidler