Honorarer for byrådsmedlemmer

Penge - foto: www.colourbox.com
Byrådsmedlemmer har ofte et eller flere tillidshverv (for eksempel bestyrelsesposter) ved siden af deres opgaver i byrådet. Hvis de modtager et honorar i den forbindelse, skal de offentliggøre dets størrelse.

Byrådet offentliggør årligt en oversigt for seneste hele kalenderår over disse honorarer. Listen skal være tilgængelig inden udgangen af første kvartal, og det skal fremgå hvem der modtager honorar(er), samt størrelsen af honoraret for hvert enkelt hverv.

Her kan du se oversigt over honorarer for byrådsmedlemmer 2019.

Oversigten for honorarer i 2020 kommer på i løbet af første kvartal 2021.

I Lov om Kommunernes Styrelse fremgår regler om offentliggørelse af byrådsmedlemmers honorarer.

Menu