Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Spørgetid før byrådsmødet

Hvis du bor eller har erhverv i Rebild Kommune, har du ret til at stille spørgsmål til byrådet eller et af dets medlemmer.

Der er spørgetid ved begyndelsen af byrådets ordinære møder for åbne døre. Hvis du ønsker at stille spørgsmål eller komme med synspunkter, skal du være til stede ved byrådsmødets begyndelse kl. 17.00.
Borgmesteren indleder de ordinære offentlige møder med at spørge, om der blandt tilhørerne er nogen, som ønsker at stille spørgsmål eller fremsætte synspunkter. Er dette tilfældet, afholdes en spørgetid af op til 30 minutters varighed. Byrådsmødet påbegyndes umiddelbart efter, at borgmesteren har erklæret spørgetiden for afsluttet.

Bopæl i kommunen?

Du skal være bosat eller have fast ejendom i kommunen og skal, før dit spørgsmål eller bemærkning, oplyse navn og bopæl.

Spørgsmålet

Spørgsmål og synspunkter skal være korte og klare og kunne stilles inden for maksimalt to minutter.

Hvad må du spørge om?

Spørgsmålene skal have relation til kommunale forhold og være af almen interesse for kommunens borgere. Spørgsmålene må ikke handle om enkeltpersoners rent private forhold eller være omfattet af tavshedspligt. 

Spørgsmålet rettes til byrådet

Spørgsmål stilles til byrådet. Borgmesteren afgør, hvem der indledningsvis skal besvare spørgsmålet. Der er derefter mulighed for en kort kommentar fra byrådsmedlemmerne, hvis de ønsker det. Efter besvarelsen har du mulighed for at stille et opfølgende tillægsspørgsmål af maksimalt et minuts varighed.

Der kan ikke stilles spørgsmål, som omhandler et konkret dagsordenspunkt.

Svaret

Besvarelsen af spørgsmålet skal være så kort og klar som muligt. Kan byrådet ikke umiddelbart besvare spørgsmålet, kan borgmesteren henvise til, at spørgsmålet besvares af et kommunalt center. Centeret besvarer derefter spørgsmålet skriftligt inden fem hverdage, og kan dette ikke lade sig gøre, hurtigst muligt herefter.

Kopi af svaret sendes til byrådet.

Borgmesteren afgør tvivlsspørgsmål

Spørgetiden ledes af borgmesteren, som også kan afgøre tvivlsspørgsmål om retningslinjerne.

Spørgetid ved byrådsvalg

Spørgetiden bortfalder i en periode af tre måneder før et byrådsvalg og en måned efter et nyt byråds tiltræden.

Skriftlige spørgsmål

Ønsker du at stille et skriftligt spørgsmål til byrådet, er der altid mulighed for det ifølge principper for offentlighed i forvaltningen. Skriftlige spørgsmål besvares ikke i forbindelse med byrådsmøder.

Send dit spørgsmål til:

raadhus@rebild.dk

eller med post til:

Rebild Kommune
Fællescenter Sekretariat
Hobrovej 110 
9530 Støvring

Reglerne er godkendt af byrådet.  
 

Monsido - statistik

Cookieinformation