Partistøtte

Penge - Colourbox.dk
Kandidatlister, der har deltaget i kommunalvalget i 2017, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer, ved kommunalvalget i 2017.

Til kandidatlister, som i henhold til den kommunale og regionale valglov indgik i et listeforbund, ydes tilskud, hvis listeforbundet har fået 100 stemmer eller derover.

Ansøgning om tilskud

Tilskud ydes efter ansøgning ved at benytte selvbetjeningsløsningen nedenfor.

Partistøtten skal anvendes til politisk arbejde inden for det kalenderår, partistøtten vedrører, og det politiske arbejde skal ligeledes finde sted inden for dette kalenderår og inden for Rebild Kommune.

Krav til ansøgningen om partistøtte

Ansøgningen skal:

  • Indgives for hvert kalenderår og inden udgangen af kalenderåret.
  • Være underskrevet af partiets formand eller en anden af partiet bemyndiget hertil.
  • Være vedlagt en erklæring fra partiet om forventet forbrug til politisk arbejde i det pågældende kalenderår.
  • Være vedlagt en erklæring om, hvilke udgifter der mindst er afholdt til politisk arbejde i kommunen i det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget.
  • Være vedlagt erklæring om tilskud fra private og anonyme tilskudsydere.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales på én gang, når vi har konstateret, at betingelserne for at udbetale tilskud er opfyldt.

Tilskud for 2020

Tilskuddet for 2020 udgør 7,50 kr. pr. stemme ved kommunalvalget i 2017.

Offentliggørelse

I forbindelse med ansøgningen skal tilskudsmodtageren oplyse, om der er modtaget private eller anonyme donationer, der i følge loven skal offentliggøres på kommunens hjemmeside inden for en rimelig frist (som udgangspunkt en måned) efter, vi har modtaget dem.

Listen herunder opdateres løbende efterhånden som partierne søger om tilskud fra kommunen og i den forbindelse oplyser hvilke pengegaver de har modtaget.

Selvbetjening:

Tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven

Blanketten anvendes af en kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg/amtsrådsvalg til:

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven, erklæring om påregnede og afholdte udgifter og erklæring om tilskud.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu