Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Affaldsfraktioner

Her kan du blive klogere på, hvordan din virksomhed bedst kan bortskaffe affaldet rigtigt.

Ifølge den kommunale affaldshåndtering skal al affald håndteres i overensstemmelse med følgende affaldshierarki:

  1. Forberedelse med henblik på genbrug
  2. Genanvendelse
  3. Anden nyttiggørelse
  4. Bortskaffelse

Du kan finde godkendte indsamlere, transportører og mæglere til dit affald i affaldsregistret.

Find affaldsregistret her

Hvad må du aflevere på genbrugspladsen?

På genbrugspladsen må du aflevere alt det affald, som ikke er dagrenovation. Det vil sige, at affaldet ikke må indeholde madrester eller på anden måde være uhygiejnisk.

Hvis du har flere slags affald, er det en god idé at sortere det hjemmefra. På den måde er du klar til at komme affaldet i de rigtige containere på genbrugspladsen.

Du skal sortere dit affald som angivet på billedet herunder - er du i tvivl, så spørg personalet på genbrugspladsen.

Sortering på genbrugspladsen

Monsido - statistik

Cookieinformation