Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Godkendelse, tilladelse, og anmeldelse for erhvervsmæssige landbrug

Hvis du ønsker at etablere, udvide eller ændre et større erhvervsmæssigt landbrug, skal du involvere Center Natur og Miljø i processen.

Få en miljøtilladelse

Rebild Kommune kan give tilladelse til at etablere, udvide eller ændre mellemstore landbrug med et produktionsareal på mere end 100 m2 efter husdyrbruglovens § 16b.

Produktionsarealet er det areal i fast placerede husdyranlæg, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til. Hvis det drejer sig om heste, ammekvæg, slagterkalve, geder eller får på dybstrøelse, er det dog først hvis nedenstående produktionsarealer overskrides, at du skal søge tilladelse.
Besætninger af heste/ammekvæg/slagtekalve/geder/får på dybstrøelse, hvor produktionsarealet er større end 175 m² (300 m² ved vinteropstaldning). Besætninger med heste, hvor produktionsarealet er større end 200 m². 

Du skal søge om miljøtilladelse gennem

husdyrgodkendelse.dk

Udarbejdelsen af en miljøtilladelse til landbrug, der har en ammoniakemission på mere end 750 kg N om året, er omfattet af brugerbetaling, som betales af landmanden selv.

Få en miljøgodkendelse

Rebild Kommune kan give tilladelse til at etablere, udvide eller ændre de største landbrug efter husdyrbruglovens § 16a. 
Godkendelsespligten omfatter landbrug, der har en emission af ammoniak på mere end 3.500 kg N om året eller flere end 750 stipladser til søer, 2.000 stipladser til slagtesvin eller 40.000 stykker fjerkræ på stald ad gangen.

Du skal søge om miljøgodkendelse gennem

husdyrgodkendelse.dk

Udarbejdelsen af en miljøgodkendelse er omfattet af brugerbetaling, som betales af landmanden selv.

Ændringer på landbrug som ikke kræver miljøtilladelse eller miljøgodkendelse

Ved mindre ændringer kan du bruge anmeldeordningen; det drejer sig om:
Etablering eller ændring af driftsbygninger i form af halmlade, maskinhal, malkerum, kornlade, ensilage- og gødningsopbevaringsanlæg, stalde til vinteropstaldning eller til opstaldning af hobbydyr, skift mellem dyretyper og skift i miljøteknologiske løsninger.
For hver anmelderordning er der en række betingelser for at bruge ordningen. De skal sikre, at projekterne ikke skader det omgivende miljø eller landskab.

Du kan læse mere om de forskellige ordninger og om oplysningskravene til anmeldelserne på

Miljøstyrelsens hjemmeside

Du skal bruge anmeldeordningen gennem

husdyrgodkendelse.dk

Udarbejdelsen af en anmeldelse er ikke omfattet af brugerbetaling.

Monsido - statistik

Cookieinformation