Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Når du vil bygge

I Rebild Kommune skal du bruge selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, når du vil bygge nyt, bygge til, bygge om, nedrive bygninger eller søge om miljøtilladelser.

Byg og Miljø hjælper dig hele vejen igennem ansøgningen og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning.

Du kan søge om eller anmelde:

•    Alle typer af byggesager inklusive byggeri på fredet ejendom
•    Etablering af jordvarmeanlæg
•    Spildevandsanlæg i det åbne land
•    Oprensning og udvidelse af sø
•    Etablering af ny sø
•    Indvindingsanlæg til drikkevand
•    Indvinding af vand til markvanding
•    Anmeldelse af olietank

Når du logger på Byg og Miljø, bliver du guidet gennem de krav, der er nødvendige for din ansøgning. I Byg og Miljø skal du forholde dig til, at ovenstående punkter bliver kaldt for aktiviteter og i stedet for at ansøge om, skal du starte et projekt. Du kan finde vejledninger, guider og link til ansøgning længere nede på siden. 

Du skal også være opmærksom på, at en eventuel ansøgning om landzonetilladelse skal søges selvbetjeningsløsningen på denne side:

Læs mere om landzonetilladelser til erhverv

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på 99 88 76 87.

Monsido - statistik

Cookieinformation