Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Hvis du vil klage

Oplever du væsentlige gener fra et dyrehold eller et landbrug har du mulighed for at klage til kommunen.

Som nabo til et landbrug kan du af og til opleve gener i forbindelse med landbrugets drift.
Mange aktiviteter på et landbrug er sæsonbestemte såsom udbringning af gylle, høstning af korn osv. og generne er derfor oftest kortvarige.

Er du generet af lugt, støv, støj eller lignende fra et landbrug er det en god ide først at tage en snak med landmanden og se om man i fællesskab kan finde en løsning på generne uden at kommunen indblandes. Hvis I ikke kan finde en løsning, eller ønsker vejledning i gældende regler på området, er du velkommen til at kontakte os i Center Natur og Miljø.

Når vi modtager en klage over gener fra et landbrug, vil ejeren blive orienteret om klagen og forholdet vil blive undersøgt nærmere
Henvendelser om andre miljøforhold skal ligeledes ske til Center Natur og Miljø.
 

Monsido - statistik

Cookieinformation