Folkepension og tillæg

Pensionist par - www.colourbox.dk
Husk at du selv skal søge folkepension - den bliver ikke automatisk udbetalt til dig.

Du kan søge om folkepension et halvt år inden, du når folkepensionsalderen.

Se på borger.dk hvornår du kan søge, og hvordan du søger.

Tillæg til folkepensionen

Som folkepensionist kan du søge om tilskud til for eksempel husleje, medicin og varmeudgifter:

Din indkomst og formue har betydning for, hvilke tillæg du kan få, og hvor meget du kan få.

Ældrecheck

Som folkepensionist har du muligvis ret til ældrecheck - det afhænger af din formue og din personlige tillægsprocent. Hvis du har ret til ældrecheck, får du den automatisk udbetalt i januar sammen med din folkepension - Du skal altså ikke søge om at få ældrecheck.  

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Det er Udbetaling Danmark, der administrerer folkepension, ældrecheck, varmetillæg og boligstøtte - Kontakt Udbetaling Danmark

Du kan finde svar på spørgsmål om pension på borger.dk

Hvis du har spørgsmål om helbredstillæg og personligt tillæg, kontakt Rebild Kommune på telefon 9988 9988.

Menu