Sundhedsplejen

Hænder ovenpå hinanden - Foto: Rebild Kommune
Vi er til for de yngste borgere i kommunen og deres familier – sundhedsplejerskerne hjælper, rådgiver og støtter familier med børn i alderen 0-16 år.

Kontakt Sundhedsplejen 

Leder af sundhedsplejen
Bente Pedersen
Telefon: 41 14 77 14
Mail: bepe@rebild.dk

Sekretær
Karina Wachmann 
Telefon: 99 88 78 91
Mail: kawa@rebild.dk

Alle familier med børn kan bruge Sundhedsplejens tilbud – fra du bliver gravid og til dit barn går ud af 9. klasse. Du kan snakke med sundhedsplejersken om alt det, der har med jeres families og jeres barns sundhed og trivsel at gøre.

Spæd- og småbørnssundhedsplejen

Sundhedsplejerskerne tager på hjemmebesøg hvor de undersøger, måler og vejer de små. De rådgiver og vejleder på telefon, mail og i deres konsultationer og arrangerer mødregrupper. Vi har et særligt tilbud til førstegangsfødende: God Familiestart - et sammenhængende forløb som strækker sig fra graviditeten, over fødslen og til barnet er 1½ år.

Skolesundhedsplejen

Når børnene begynder i skole er sundhedsplejerskerne der også. De undersøger børnene, styrker og støtter dem i at træffe sunde valg, underviser om pubertet, sex og menstruation.

Alle sundhedsplejens tilbud foregår i tæt samarbejde og dialog med jer som forældre. Med det bagvedliggende mål - at sikre alle børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for deres voksentilværelse. 

Menu