Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Kommuneplanen

Kommuneplanen er en overordnet plan, der geografisk omfatter hele kommunen. Her kan du læse mål og regler for arealanvendelse i hele kommunen. En kommuneplan gælder for 12 år. Den skal revideres hvert fjerde år for at sikre, at den lever op til loven og den udvikling, der er i kommunen.

Kommuneplanen udgør bindeleddet mellem landsplanlægning og den regionale udviklingsplan og de konkrete bestemmelser for den enkelte ejendom, der fastlægges i lokalplaner og ved enkeltafgørelser efter plan-, natur-, miljø-, bygge- og vejlovgivningen.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer og brugere af ejendomme, men byrådet er forpligtet til at arbejde for de mål, retningslinjer og rammer for udviklingen, som planen indeholder, herunder ved udstedelse af tilladelse i medfør af lovgivningen.

Læs og se kommuneplanen for Rebild Kommune her

Kommuneplanen vil løbende blive opdateret med nye tillæg, som du kan finde via linket herunder.

Tillæg til kommuneplanen

Monsido - statistik

Cookieinformation