Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Lokalplaner

En lokalplan omfatter ofte en mindre bydel, men kan også omfatte større områder. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen.

Lokalplanen er bindende overfor grundejerne, da den fastlægger bestemmelser for anvendelse og byggeri inden for et lokalt område.

Lokalplanen medfører ikke handlepligt så længe grundejeren fortsætter med at bruge sin ejendom som hidtil. Men hvis grundejer vil bygge eller ændre anvendelse af sin ejendom, skal det leve op til lokalplanens bestemmelser.

Hvis du vil læse mere om hvad en lokalplan er, og se om der er en gældende lokalplan for din ejendom, kan du følge nedenstående link:

Se lokalplanportalen for Rebild Kommune her

Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan?

Der skal udarbejdes en lokalplan forud for større udstykninger eller bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse. Vurderingen af, om et projekt udløser lokalplanpligt, er en planfaglig vurdering, som foretages af planteamet i Center Plan, Byg og Vej.

Ønsker du at få udarbejdet en lokalplan? Send en forespørgsel til:

plan@rebild.dk

Konsekvenser for ejer ved nye lokalplaner:

Når en ejendom – eller en del af en ejendom – ændrer status fra landzone til byzone ved en lokalplan, kan det få økonomisk betydning samt betydning for, hvad ejendommen må anvendes til.

Der kan være stor forskel i betydningen for ejerne og brugerne af de berørte ejendomme. En lokalplan kan både indskrænke og udvide mulighederne for brugen af ejendommene. Påvirkningen vil derfor variere fra lokalplan til lokalplan og fra ejendom til ejendom.

Du kan læse mere om nogle af de forhold som kan blive berørt i filen nedenfor.

Orienteringsbilag til grundejere ved nye lokalplaner

Monsido - statistik

Cookieinformation