Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Planstrategi 2023

Bæredygtig vækst og udvikling:
Byrådet har den 22. juni 2023 vedtaget ”Bæredygtig vækst og udvikling - Planstrategi 2023”, som nu sendes ud i offentlig debat.

Med planstrategien ønsker byrådet at skabe de optimale rammer for vækst og udvikling i hele Rebild Kommune. Planstrategien er byrådets strategi som sætter retningen for den fysiske planlægning, så Rebild Kommune også i fremtiden er et attraktivt sted at bo og drive erhverv.

Planstrategiens pejlemærke er Bæredygtig vækst og udvikling, som folder sig ud i 3 overordnede fokusområder:

  • Bosætning
  • Erhvervsudvikling
  • Klima og natur

Med udgangspunkt i de tre fokusområder opstiller planstrategien en række målsætninger for vores udvikling og en række handlinger til at nå disse mål.

Strategien er grundlag for den efterfølgende revision af blandt andet kommuneplanen. Byrådet har med vedtagelsen af planstrategien besluttet, at der skal ske en fuld revision af kommuneplanen.

Du kan læse planstrategien herunder.

Hvad er en planstrategi?

En planstrategi er en overordnet plan som sætter retningen for den fremtidige udvikling af kommunen. Den er lovpligtig og skal vedtages i første halvdel af byrådsperioden. I Rebild Kommune tager planstrategien udgangspunkt i byrådets vision og går hånd i hånd med Vores Klimaplan.

Planstrategien indeholder samtidig en vurdering af udviklingen der har været i kommunen og hvilken planlægning der er gennemført siden sidste kommuneplan. Med strategien besluttes, hvilke ændringer i kommuneplanen byrådet har til hensigt at foretage i den kommende revision af kommuneplanen.

Monsido - statistik

Cookieinformation