Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Refusion

Refusion

Som arbejdsgiver kan du få refusion for en del af lønnen til medarbejdere, der er fraværende på grund af sygdom.

Som arbejdsgiver har du pligt til at anmelde dine medarbejderes sygefravær eller dit eget sygefravær som selvstændig via NemRefusion. Anmeldelse af sygefravær og refusion kan kun ske via NemRefusion på virk.dk.

Vær opmærksom på, at du både skal anmelde sygefraværet og anmode om refusion. Fristerne kan ikke fraviges, så det er vigtigt, at du overholder dem.

Som hovedregel skal du som arbejdsgiver selv betale løn eller sygedagpenge til den syge medarbejder de første 30 dage. Du kan dog forsikre dig, så du får refusion fra kommunen allerede fra anden fraværsdag.

Se forsikringsordning for private arbejdsgivere

Se forsikringsordning for selvstændig erhvervsdrivende

Længere sagsbehandlingstider i Ydelsesafdelingen

Borgere og virksomheder må desværre for tiden forvente længere sagsbehandlingstider i Ydelsesafdelingen.

Årsagen er, at vi får ekstraordinært mange ansøgninger om enkeltydelser og ansøgninger om hjælp til forsørgelse. Dertil har vi stadig et stort hængeparti af opgaver forbundet med den seneste Covid-19-situation, som gav arbejdsgivere ret til refusion af sygedagpenge fra første fraværsdag.

Vi arbejder på højtryk for komme igennem bunkerne og sikre korrekt og rettidig udbetaling til alle.

Vi håber på jeres forståelse.
(20.05.2022)

Anmeld sygefravær og anmod om refusion

Monsido - statistik

Cookieinformation