Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Refusion

Refusion

Som arbejdsgiver kan du få refusion for en del af lønnen til medarbejdere, der er fraværende på grund af sygdom.

Som arbejdsgiver har du pligt til at anmelde dine medarbejderes sygefravær eller dit eget sygefravær som selvstændig via NemRefusion. Anmeldelse af sygefravær og refusion kan kun ske via NemRefusion på virk.dk.

Vær opmærksom på, at du både skal anmelde sygefraværet og anmode om refusion. Fristerne kan ikke fraviges, så det er vigtigt, at du overholder dem.

Som hovedregel skal du som arbejdsgiver selv betale løn eller sygedagpenge til den syge medarbejder de første 30 dage. Du kan dog forsikre dig, så du får refusion fra kommunen allerede fra anden fraværsdag.

Se forsikringsordning for private arbejdsgivere

Se forsikringsordning for selvstændig erhvervsdrivende

Anmeld sygefravær og anmod om refusion

Monsido - statistik

Cookieinformation