Socialt engagement (CSR)

Socialt engagement - foto: www.colourbox.com
Vil du og din virksomhed arbejde med socialt engagement?

Hvad er socialt engagement?

Ifølge en almindelig definition på socialt engagement er en virksomhed socialt engageret, når den bevidst stræber efter at:

  • forebygge, at medarbejdere ender i langvarig ledighed, fx på grund af sygefravær
  • fastholde medarbejdere, som har svært ved at klare et arbejde på ordinære vilkår
  • rekruttere medarbejdere, som behøver støtte i større eller mindre omfang

Socialt engagement handler om forebyggelse, fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, som ikke uden videre kan arbejde på ordinære vilkår.

Virksomheder er siden midten af 1990erne generelt blevet mere opmærksomme på værdien af deres sociale engagement. Mange virksomheder profilerer sig også på dette.

Det handler om at drive virksomheden, så der er balance i den måde, man bruger sine ressourcer på, hvad enten der er tale om medarbejderne, miljøet eller økonomien. 

Socialt engagement er en investering i både virksomhedens og samfundets fremtid på den lange bane. Det er en idé om bæredygtighed, hvor alle vinder.

Samarbejdet med det lokale jobcenter

Samarbejdet mellem virksomhederne og Jobcenter Rebild er en af grundstenene, når ledige, der har besvær med selv at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, skal rekrutteres.

Jobcentret kan også hjælpe, når medarbejdere skal fastholdes, eksempelvis på grund af nedsat arbejdsevne.

Der er flere muligheder for at udvikle et samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Rebild omkring socialt engagement:

Menu