Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Ny bydel i Støvring Ådale

I disse år vokser Støvring i det område øst for jernbanen, der hedder Støvring Ådale. Byrådet har sat gang i en proces, der skal sikre, at området styrker og forbedrer den centrale del af byen. På den måde vil Støvring fortsat være en by, hvor mennesker gerne vil bo og leve.

Processen startede tilbage i 2017 og der ligger på nuværende tidspunkt en såkaldt udviklingsplan for området. Det kan du læse mere om længere nede på siden. Som en del processen er der også blevet lavet  en lokalplan med designmanual for områdets byggeri, gader og byrum. Det er første trin i arbejdet med at gennemføre visionerne fra Udviklingsplanen BRIKKEN, som byrådet vedtog i foråret 2019.

Du kan se lokalplan og designmanual på denne side i boksen til højre under 'Vedtaget' (bemærk at lokalplan og designmanual ligger i samme dokument).

Læs lokalplan og designmanual

Byrådet har i 2019 besluttet, at kommunens nye sundhedshus skal bygges i området i Støvring Ådale.  Læs mere om sundhedshuset længere nede på siden.

Lige nu – samlet udbud og lokalplan vedtaget 

Et samlet salg af området, bygning af det nye sundhedshus og etablering af områdets centrale torv har været i udbud. Fristen udløb den 28. august 2020 kl. 12.00.

Her kan du læse pressemeddelelsen som vi har sendt ud om udbuddet.

Pressemeddelelse om udbuddet

Projektlokalplan for det første byggefelt, hvor sundhedshuset skal placeres, har været i høring frem til den 12. juli 2020. Lokalplanen er nu vedtaget og du kan se den her:

Se lokalplanen

De næste trin

Hvis alt går vel, vil kontrakt omkring bygning af sundhedshuset, etablering af torvet og salg af området blive indgået i efteråret 2020. Herefter vil der blive bygget på området i etaper over en årrække. Sundhedshuset skal stå færdigt medio 2022.
Der bliver ikke udstykket parcelhusgrunde til private i området.

Nyt sundhedshus

Sundhedshuset skal bygges på grunden i Støvring Ådale med gode adgangsforhold og tilgængelighed til offentlig transport.
Den foreløbige vision for sundhedshuset er:

At skabe et sundhedshus, som er en aktiv del af kommunen. Et sundhedshus der understøtter, at borgerne skal være sunde, trives og udvikle sig, og som kan håndtere, hvad livet byder. Et hus hvor borgerinddragelse når nye højder, og hvor samarbejde og nytænkning er midlet til at nå målet om at styrke de sammenhængende borgerforløb og skabe et robust grundlag for praksissektoren i kommunen.

Den endelige vision skabes sammen med borgere, medarbejdere og brugere af huset.

Der arbejdes på at sundhedshuset kommer til at indeholde:

  • Kommunalt Sundhedscenter
  • Almen lægepraksis
  • Regionale funktioner – jordemoderkonsultation og eventuelt speciallægefunktion
  • Udendørs trænings- og opholdsfaciliteter
  • Frivillige aktiviteter
  • Lokaler og udstyr til tværfaglige samarbejder
  • Fællesarealer
  • Lokaler til øvrige aktører og praksisydere som eksempel tandlæger.
  • Cafe

Nyt torv

I området skal der etableres et nyt bytorv, der indrettes, så både børn og voksne har lyst til at opholde sig på torvet og være med til at skabe liv i den nye bydel på alle tider af dagen. I sundhedshuset indrettes en cafe, som også kan bruges af byens borgere. I forlængelse af torvet planlægger kommunen at anlægge en ny cykel- og fodgængerbro over banen, så den nye bydel knyttes naturligt sammen med Jernbanegade på den anden side af banen. 

Se udviklingsplanen

I 2019 vedtog byrådet den samlede udviklingsplan for Støvring Ådale. Udviklingsplanen viser, hvordan byrådets vision for området kan omsættes til virkelighed. Du kan læse byrådets vision for området længere nede på siden.

Den samlede udviklingsplan er skrevet af rådgiverteamet Arkplan og LE34 samt underrådgiver Projekt Gruppen (herefter Arkplan). Du kan se udviklingsplanen og de plancher der hører til, her:

Oprindeligt gav tre rådgiverteam hver sit bud på, hvordan området kan udvikles, og disse tre forslag har Arkplan bearbejdet til en samlet udviklingsplan. (Se mere nederst under 'Øvrig info'.)

Læs mere i den pressemeddelelse vi har sendt ud om godkendelsen af udviklingsplanen.

Pressemeddelelse om godkendelse af udviklingsplanen

Baggrunden for projektet

Støvring har de seneste år oplevet stor vækst både i bosætning og erhverv. Byens mange nye tilflyttere – særligt i Støvring Ådale, har gjort det tydeligt, at der er behov for at se på, hvordan Støvring skal udvikle sig, så byen bliver ved med at være et attraktivt sted at leve og ikke mindst bosætte sig.

Derfor startede byrådet i 2017 en visionsproces for en del af Støvring Ådale – nærmere bestemt det areal du kan se på billedet herunder (gul markering).

""

Der er store ambitioner med arealet, da det skal bidrage til udviklingen af hele byen, samt binde Støvring Ådale sammen med resten af Støvring.

Byrådets vision for området

I starten af 2018 har vi talt med en række grundejerforeninger, råd, boligforeninger, handelstandsforeningen, investorer og ejendomsmæglere. Vi ville høre deres bud på, hvordan man bedst kan udvikle området. På den baggrund, og på baggrund af interview med en række eksperter inden for byudvikling, har byrådet udarbejdet en vision for arealet i Støvring Ådale.

Området skaber opmærksomhed omkring Støvring som en levende og attraktiv by med optimale rammer for mangfoldighed, fællesskab, aktiviteter, bosætning og socialt liv. Her er liv og tryghed hele dagen og alle årets dage og attraktivt at leve og bo på tværs af generationer og livsfaser.

Området binder byen sammen over jernbanen, styrker byens centrum og supplerer de funktioner byen allerede har. Området er inspirerende, understøtter multifunktionalitet og det sunde og aktive liv.

Med visionen er rammerne lagt for, hvordan byrådet ønsker arealet skal udvikle sig de kommende år – til gavn for alle byens borgere og borgerne i Rebild Kommune.

Monsido - statistik

Cookieinformation