Planstrategi 2019

billede_til_planstrategi_2019.jpg
Byrådet har vedtaget Planstrategi 2019

Planstrategien tager udgangspunkt i byrådet vision ”Et aktiv liv - sammen” nærmere bestemt visionens dele om ”balance mellem land og by” og ”mental sundhed og sund livsstil for alle”, og den indeholder målsætninger for den kommende planperiode

Læs planstrategien her

Hvad er en Planstrategi?

Planstrategien er først og fremmest et politisk dokument, som indeholder byrådets strategi for det fremtidige arbejde i kommunen. Det er også det dokument, som fastlægger den overordnede retning for revisionen af kommuneplanen.

Hvad siger loven?

Planloven fastsætter, at byrådet inden udgangen af den første halvdel af byrådsperioden skal offentliggøre en planstrategi. Der er i foråret 2019 blevet udarbejdet et udkast til planstrategien i samarbejde med en styregruppe og en politisk følgegruppe. En planstrategi skal indeholde:

 

  • Byrådets strategi for den kommende kommuneplanperiode
  • En redegørelse for udviklingen siden seneste kommuneplanrevision
  • En beslutning om, hvordan kommuneplanen skal revideres

Menu