Integration

Integration - Colourbox.dk
Hvis du er flygtning, får opholdstilladelse og visiteres til Rebild Kommune, er det os, der varetager integrationsopgaven. Det samme gælder for familiesammenførte og personer med humanitær opholdstilladelse.

Hvis du er flygtning eller indvandrer og har fået opholdstilladelse i Danmark og bopæl i Rebild Kommune, skal du indgå en kontrakt med Rebild Kommune.

Kontrakt

I kontrakten skal vi sammen sætte nogle mål for dig, så du hurtigst muligt kan komme i arbejde eller uddannelse. Vi skal også sammen fastlægge det konkrete indhold i dit selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionssprogram.

Du skal også underskrive en opholds- og selvforsørgelseserklæring samtidig med din kontrakt.

Det er din sagsbehandler i Jobcenter Rebild, som sammen med dig laver kontrakten. Og den skal vi følge op på sammen med dig hver tredje måned eller en gang om året afhængigt af, om du er selvforsørgende eller ej.

Program for flygtninge

Læs mere om programmet for flygtninge i Rebild Kommune

Sprogskole

Læs mere om sprogskole i Rebild Kommune

Rebild Kommunes integrationspolitik

Læs integrationspolitikken i Rebild Kommune

Menu