Integration

Integration - Colourbox.dk
Hvis du er flygtning, får opholdstilladelse og visiteres til Rebild Kommune, er det os, der varetager integrationsopgaven. Det samme gælder for familiesammenførte og personer med humanitær opholdstilladelse.

Hvis du er flygtning eller indvandrer og har fået opholdstilladelse i Danmark og bopæl i Rebild Kommune, skal du indgå en integrationskontrakt med Rebild Kommune.

Integrationskontrakt

I kontrakten fastlægger vi sammen forskellige mål vedrørende din uddannelse og din beskæftigelse. Derudover skal vi sammen fastlægge det konkrete indhold i dit integrationsprogram. Du skal også underskrive en erklæring om integration og aktivt medborgerskab samtidig med indgåelsen af kontrakten.

Integrationskontrakten udarbejder din beskæftigelsesmedarbejder i Jobcenter Rebild sammen med dig, og derefter revurderer vi sammen kontrakten hver tredje måned eller mindst en gang om året afhængigt af, om du er selvforsørgende eller ej.

Integrationsprogram for flygtninge

Læs mere om integrationsprogrammet for flygtninge i Rebild Kommune

Sprogskole

Læs mere om sprogskole i Rebild Kommune

Rebild Kommunes integrationspolitik

Læs integrationspolitikken i Rebild Kommune

Menu