Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Handicap og job

Handicap og job

Hvis du har en funktionsnedsættelse og har behov for særlig støtte for at kunne opnå eller fastholde et arbejde, kan de handicapkompenserende ordninger muligvis hjælpe dig.

Læs mere om de forskellige ordninger og kontakt Jobcenter Rebild, hvis du har spørgsmål.

Test af indlejret kode blok

Cookieinformation

Monsido - statistik