Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Byggesagsgebyr

Kommunen opkræver et fast gebyr for alle typer byggesager, dog med undtagelse af klagesager, afslag på ansøgninger, afvisning af ansøgninger, tilbagetrækning af ansøgninger samt forhåndsdialoger.

Det faste gebyr er fastsat til 1.082 kr. pr. sag. Dog vil der opkræves gebyr pr. enhed på erhvervs- og boligenheder. Vi opkræver gebyret hos den tinglyste ejer af ejendommen.

 

Monsido - statistik

Cookieinformation