Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Billede af midlertidig overnatning i sportshal

Midlertidig overnatning i Rebild Kommune.

Skal du arrangere midlertidig overnatning på op til 7 døgn i en bygning, der ikke er godkendt til overnatning, skal du meddele overnatningen til kommunen senest 14 dage før første overnatningsdøgn. Skal der overnatte flere end 150 personer, skal meddelelsen om overnatningen sendes senest 4 uger før.
Den midlertidige overnatning skal ske i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger for midlertidige overnatninger, som beskrevet i 

Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.

Sådan meddeles overnatning
Meddelelse om midlertidig overnatning, skal ske via nedenstående selvbetjeningsløsning.
Vi gør opmærksom på, at de ovenstående tidsfrister overholdes, så øvrige relevante myndigheder kan orienteres inden overnatningen finder sted.
 

Vejledning
Midlertidig overnatning i lokaler, som ikke er godkendt til overnatning, foregår for det meste i forbindelse med f.eks. arrangementer i børnehaver, hvor der overnattes i institutionen, større idrætsstævner, hvor der overnattes i flere klasselokaler på skoler og i idrætshaller mv.
Midlertidig overnatning i lokaler, der ikke er godkendt til overnatning, kan ske, hvis reglerne i 
bygningsreglementets §6g

overholdes:

•    Kortvarigt ophold på op til 7 døgn.
•    Tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.
•    Som minimum skal der være opsat røgalarm i overnatningslokalet.
•    Ved overnatning af mere en 150 personer, skal der være mindst én fast vågen vagt. 
•    Ordensregler om forebyggelse af brand. F.eks. frie flugtveje og redningsåbninger. 
•    Brand- og evakueringsinstruks ophænges.
•    Ved overnatning af mere end 50 personer en belægningsplan.

Belægningsplaner skal kun udarbejdes for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer.

Monsido - statistik

Cookieinformation