Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Billede af midlertidig overnatning i sportshal

Midlertidig overnatning i Rebild Kommune.

Pr. 01.01.2022 er det kommet nye regler omkring midlertidige overnatninger.

Midlertidige overnatninger i lokaler, der ellers ikke er indrettet til overnatning, skal meddeles til den kommune, som overnatningen finder sted i, og ikke til brandvæsenet som tidligere.

Meddelelse skal fremsendes senest to uger før første overnatning. Kravet er fastsat i Bygningsreglementets §6h. Er lokalerne godkendt til overnatning skal anmeldelsen ske via skemaet og skal indsendes på mail til Center Plan, Byg og Vej. Vær opmærksom på, krav jf. Bygningsreglementet §152a skal overholdes. Du finder mere information og e-mail adresse her:

Bygningsreglementet §6

Bygningsreglementet §152a

Send en mail til Center Plan, Byg og Vej

 

Midlertidig overnatning i bygningsafsnit, der ikke er indrettet i et bygningsafsnit i anvendelseskategori 5, kan ske i øvrige bygningsafsnit omfattet af § 147, når det sikres at:

  • Der er tale om kortvarigt ophold på op til 5 døgn.
  • Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.
  • Der i byggeri, hvor der midlertidigt overnatter mere end 150 personer, skal være mindst én fast vågen vagt.
  • Der udarbejdes en driftsplan efter bestemmelserne i § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i § 82.
  • Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.
  • Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks.
  • Der er udarbejdet en belægningsplan for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer.

Du kan finde driftsmæssige anvisninger for midlertidige overnatninger i Bygningsreglementet. Det omfatter anvisninger vedrørende flugtveje, brandslukningsmateriel, instrukser, røgalarmer m.v.

Bygningsreglementet kap. 7.3.11

Hvis du skal udarbejde en belægningsplan kan du finde anvisninger til dette i nedenstående link.

Bygningsreglementet, bilag 11d

 

Ved spørgsmål kontakt Center Plan Byg og Vej, på telefonnummer: 9988 7687

Monsido - statistik

Cookieinformation