Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Plejevederlag til pasning af døende

Er du nærtstående til en døende kan du måske få bevilget plejevederlag. Plejevederlaget har til formål, at give omsorg og skabe nærvær for den døende samtidig med, at der sikres en økonomisk kompensation til dig som orlovstager i pasningsperioden.

Artikel
Overskrift

Har du en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om plejevederlag

Cookieinformation